hamburger menu open 2022 image

Privacybeleid

Privacybeleid

Als hotel weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van de Alexander Hotel groep; Alexander Hotel, Restaurant DYLANS en Alexander Beach Club. (verder genoemd in document als ‘het Alexander Hotel’). Persoonsgegevens kunnen worden onderling uitgewisseld tussenin de Alexander Hotel groep.

Voor welke doeleinden verwerkt het Alexander Hotel persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Reserveringen & aanvragen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw (online)reservering te verwerken, te voltooien en uit te voeren.
 • Service: wij gebruiken uw persoonsgegevens om service te kunnen verlenen voor, tijdens en na uw verblijf, zoals bijvoorbeeld contact met u opnemen om verzoeken die u heeft ingediend te beantwoorden of te behandelen of omdat wij vragen hebben omtrent uw reservering of aanvraag.
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Het Alexander Hotel verwerkt uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;
 • Gastbeoordelingen: wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u per mail uit te nodigen om een gastbeoordeling te schrijven na uw verblijf. Dit kan andere gasten helpen om de accommodatie te kiezen die het beste bij hen past. Als u een gastbeoordeling instuurt, kan deze anoniem op onze website geplaatst worden.
 • Promotionele en marketingdoeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op de Alexander Hotel Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
 • Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de Alexander Hotel groep om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op uw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.


Welke persoonsgegevens bewaard het Alexander Hotel?

 • Het Alexander Hotel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Informatie over het verblijf, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren; inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals bijvoorbeeld diëten en allergieën door deze telefonisch mee te delen of in correspondentie te vermelden.
 • Creditcardgegevens indien nodig om bepaalde (voordeel)prijzen te kunnen reserveren(type kaart, creditcardnummer, vervaldatum en beveiligingscode);
 • Informatie die u verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren voor marketing.
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID.


U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens (indien van toepassing en in overeenstemming met de wet) u met ons wilt delen. Als u er voor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dat invloed hebben op onze service.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan het Alexander Hotel, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Het Alexander Hotel is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt het Alexander Hotel persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderdelen binnen de Alexander Hotel groep als Restaurant DYLANS en Alexander Beach Club.

Het Alexander Hotel verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alexander Hotel verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Alexander Hotel.

Hoelang bewaard het Alexander Hotel persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden of zolang als vereist is door de toepasselijke (lokale) wetgeving. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard.

Wat doet het Alexander Hotel met cookies?

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Voor welke doeleinden plaatst het Alexander Hotel Cookies?

Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
 • Sommige Apps moeten weten wanneer u zich op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Een App van Alexander Hotel kan uw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.
 • Analytische Cookies. Het Alexander Hotel gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. Het Alexander Hotel kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.
 • Advertentie of tracking Cookies. Het Alexander Hotel maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op de Alexander Hotel Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Het Alexander Hotel heeft daar geen invloed op.


Voor welke domeinen vraagt het Alexander Hotel toestemming voor cookies?

Het Alexander Hotel vraagt steeds per Website (per domein) of u toestemming wilt geven voor cookies. U geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites die vallen onder de Alexander Hotel groep.

Welke (persoons)gegevens verzamelt het Alexander Hotel via Cookies?

Alexander Hotel verzamelt uw IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina u op Alexander Hotel Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina’s u bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps je bekijkt.

Hoe kun u zich verzetten tegen Cookies?

Websites

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als uw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networkadvertising.org/participating-networks .

Apps

U kunt de instellingen van Apps niet aanpassen zodat deze zonder het opslaan en uitlezen van Cookies werken. Wel kunt u Apps zo instellen dat er geen gegevens met het Alexander Hotel worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet (of onvolledig) kunnen werken. Indien u besloten hebt Cookies te accepteren en u wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we u aan eerst uw eventuele App-account te verwijderen en vervolgens de App zelf. Wij zullen de gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon wissen en overige gegevens geanonimiseerd verwerken voor analyse doeleinden. In de App wordt doorgaans wel een mogelijkheid geboden om de Bluetooth functionaliteit en de locatievoorziening eenvoudig uit te zetten. Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

Beveiliging

Het Alexander Hotel neemt redelijke procedures in acht om ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van gegevens, inclusief persoonsgegevens, te voorkomen. We gebruiken passende bedrijfssystemen en procedures om informatie te beschermen, inclusief persoonsgegevens. We gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft tijdens hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens.

Uw opties en rechten

We willen dat u zelf controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ten alle tijden een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.
Ook als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen.

Wijzigingen in de kennisgeving

Het Alexander Hotel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan)dit Privacy & Cookie Statement, kunt niet (langer) gebruik maken van onze diensten Website en Apps. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Contact opnemen

Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de e-mail of per post contact opnemen met de Frontoffice van het Alexander Hotel.

 • Het Alexander Hotel is dagelijks bereikbaar van 07.00 tot 23.00 uur via telefoonnummer 071-3618900.
 • U kunt een e-mail schrijven aan info@alexanderhotel.nl
 • Post kan worden gericht aan:


Alexander Hotel
Zeeweg 63
2202 CJ  NOORDWIJK

Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 22-5-2018 15:03

ARRIVAL        28 · 12 · 2021

Samenvatting recencies

Recencies per website

Tripadvisor

4.0 / 5.0

209 recencies

Booking.com

8.9 / 10

1605 recencies

Google

4.5 / 5

398 recencies